Op deze website lees je wat de school jou te bieden heeft, wat het kost en hoe je je kunt aanmelden.

Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky

(Biografie van Sylvi Cranston, 1995)

Over: Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky

leergang van SCIO:

Door haar wereldwijde reizen, contacten met verschillende mystieke tradities en hun adepten, en de ontwikkeling die zij zelf heeft doorgemaakt, was haar leven bijzonder boeiend.  In het westen gaf ze een grote impuls door ideeën zoals karma, reïncarnatie, spirituele ontwikkeling en de zevenvoudige samenstelling van de mens, meer bekendheid te geven; in het oosten moedigde ze een heropleving van het oorspronkelijke hindoeïsme en boeddhisme aan. Haar leven stond in het teken van één belangrijk doel: om de tijdloze wijsheid opnieuw onder de aandacht te brengen en daardoor universele broederschap te versterken.

crossmenu