Op deze website lees je wat de school jou te bieden heeft, wat het kost en hoe je je kunt aanmelden.

Practische info

Kosten

Leergesprek individueel (alleen in combinatie met leergesprek groep):
3/4 uur
40€
Leergesprek groep:                                                                                                                   
1,5 uur
25€
Ook als deze bedragen te hoog voor je zijn: meld je aan, dan verzinnen we wel iets volgens het principe:
“Voor wat hoort wat”.


Voor leergesprekken zonder deelname aan de leergesprek groep is de vaste prijs voor een individueel leergesprek 170€ per uur en voor een relatiegesprek 250€ per uur.                                    
Meld je aan bij SCIO School voor Intuïtie

De lesruimte

Veel gestelde vragen

Op welke dagen / momenten van de dag vinden groepsleergesprekken plaats?

Er is plek op maandag en vrijdag op nader te bepalen tijdstippen.

Op welke dagen / momenten van de dag kan ik een individueel leergesprek plannen?

De individuele leergesprekken zijn momenteel op vrijdagen en maandagen (uitzonderingen zijn mogelijk). De individuele leergesprekken zijn een voorbereiding op de groepsleergesprekken.

Op welke dagen / momenten van de dag zijn de meditaties?

De transmissie-meditatiegroep is woensdag van 20 tot 21.30 uur.

Zijn de meditaties en groepslessen aansluitend of zijn dat 2 momenten in de week?

Momenteel op twee momenten in de week, maar kan worden aangepast.

Is er een van tevoren bepaald aantal lesdagen als je deelneemt in een groep?

Het zijn doorgaande groepen, dus zonder vaststaand aantal sessies. Het volledig doorlopen van de leerweg bedraagt minimaal 2 jaar.

Kan ik op ieder willekeurig moment instromen in een bestaande groep, of begint men met z'n allen tegelijk in een nieuwe groep?

Toegang tot groepsleergesprekken is alleen mogelijk na voorbereiding met individuele leergesprekken. Het betreft doorgaande groepen, die een aantal malen per jaar worden opengesteld voor nieuwe leden. In de toekomst zal mogelijk een onderscheid gemaakt worden tussen beginnende en gevorderde groepen.

Als het eerste het geval is, kan ik als 'nieuweling' dan wel aansluiten bij een groep, die al langer les krijgt?

Ja. Er wordt met herhaling gewerkt, om de ervaring steeds op een dieper niveau te beleven. En toegang tot de groepen is pas mogelijk na een periode van individuele voorbereiding, waardoor afstemming mogelijk is.

Hoe zit het met vakanties / vakantieperiodes?

Vakantie-periodes staan vermeld op het aankondigingsbord in de wachtkamer en op de website.

Zijn er bijvoorbeeld ook retraites of iets dergelijks, waar een groep een bepaalde periode dagelijks les krijgt?

Er worden geregeld retraites en intensieve meerdaagse samenkomsten georganiseerd, vaak rond een bepaald thema en bestemd voor de leerlingen van de school, eventueel met introducees.

Is het mogelijk om met een al bestaande groep (mensen die elkaar kennen in een andere context) een afgebakende periode of moment les te krijgen?

Dat is inderdaad mogelijk.

Hoe ziet een meerdaagse cursus er uit? Is dat alleen voor bestaande studenten, of kan iedereen zich voor een dergelijke cursus inschrijven?

Voor bestaande studenten en hun introducees. Voor belangstellenden zullen open avonden worden georganiseerd rond een thema (intuïtie, meditatie). Toch is het ook mogelijk zich als buitenstaander aan te melden voor een cursus met een zelf-gewenst thema. Daar kan dan vervolgens voor geworven worden via de website van SCIO School.

Welke onderwerpen kunnen tijdens zo'n cursus aan de orde komen?

Onder meer: meditatie, het hart als dirigent (stress- en emotiekunde), de kunst van zelfverwerkelijking, hoe krijg ik nieuwe hersenen? Maar ook zelf-gewenste onderwerpen zijn mogelijk.

Voorbeelden van gastsprekers/therapeuten, die ik zou kunnen verwachten en in welke context komen zij spreken?

Uitwisseling met andere scholen en leraren zal worden bevorderd, die zich ook bezighouden met intuïtie, meditatie en zelfverwerkelijking ter inspiratie van de leerlingen van SCIO School.

Contact of aanmelden?
crossmenu