Op deze website lees je wat de school jou te bieden heeft, wat het kost en hoe je je kunt aanmelden.

Van intellect naar intuïtie

Over: Van intellect naar intuïtie

leergang van SCIO: |

Een studie over meditatie en het denkvermogen. Het denkvermogen is een instrument dat in twee richtingen kan worden gebruikt. De ene is naar buiten gericht. Hierbij registreert het onze contacten met de fysieke en mentale wereld waarin we leven in herkend emotionele en de zintuiglijke toestanden. Het is het registratie-apparaat voor en de verbindingsschakel tussen onze gewaarwordingen, onze reacties en alles wat via de vijf zintuigen en de hersenen naar het denkvermogen wordt overgebracht.

Het denkapparaat dat bij meditatie een rol speelt moet getraind worden om aan deze eerste functie van het denkvermogen de bekwaamheid toe te voegen om zich in de andere richting te keren, en met evenveel gemak contact met de innerlijke of niet-tastbare wereld te registreren.

Dit vermogen zich te reoriënteren zal het denkvermogen in staat stellen de wereld van de subjectieve werkelijkheden, de intuïtieve waarneming en abstracte ideeën op te tekenen.

crossmenu