Op deze website lees je wat de school jou te bieden heeft, wat het kost en hoe je je kunt aanmelden.

ONVREDE AANWAKKEREN IS KWAADAARDIG

Door Maarten van Rossum
Categorie: |
onvrede3

ONVREDE AANWAKKEREN IS KWAADAARDIG

Het grootste gevaar van het aanwakkeren van onvrede is dat het kan leiden tot een vicieuze cyclus van negatieve emoties, verdeeldheid en conflict. Op persoonlijk niveau kan het voortdurend benadrukken van wat ontbreekt of wat niet voldoet leiden tot gevoelens van frustratie, angst, ontevredenheid en zelfs depressie. Op mondiaal niveau kan het aanwakkeren van onvrede leiden tot sociale onrust, politieke instabiliteit en zelfs conflicten tussen naties. 

Wanneer mensen zich niet gehoord of vertegenwoordigd voelen, of wanneer er diepgewortelde ongelijkheden en onrechtvaardigheden zijn, kan dit leiden tot massaprotesten, opstanden en zelfs oorlogen.

Kortom, het grootste gevaar van het aanwakkeren van onvrede is dat het de mensheid kan verdelen, conflicten kan veroorzaken en het vermogen om een vreedzame en rechtvaardige samenleving op te bouwen kan ondermijnen. 

WAT BEZIELT MENSEN DIE ONVREDE AANWAKKEREN?

Mensen die bewust aanzetten tot onvrede proberen vaak hun eigen agenda’s te bevorderen door gebruik te maken van de emoties en ontevredenheid van anderen. Ze proberen de ontevredenheid van mensen te kanaliseren naar bepaalde politieke partijen, bewegingen of ideeën om zo hun eigen macht of invloed te vergroten. Door anderen te mobiliseren achter een gemeenschappelijke ontevredenheid, kunnen ze zichzelf positioneren als leiders of figuren die oplossingen kunnen bieden voor de problemen waar mensen mee worstelen.

Over het algemeen kunnen mensen die bewust onvrede aanwakkeren worden beschouwd als manipulatief, populistisch en opportunistisch, omdat ze de kwetsbaarheid van anderen exploiteren om hun eigen doelen te bereiken. Hun acties kunnen leiden tot verdeeldheid, wantrouwen en sociale instabiliteit, wat uiteindelijk schadelijk kan zijn voor de samenleving als geheel.

HET CULTIVEREN VAN TEVREDENHEID

De tegenpool van ‘het aanwakkeren van onvrede’ zou ‘het cultiveren van tevredenheid’ kunnen zijn. In plaats van het benadrukken van wat ontbreekt of wat niet voldoet, richt het cultiveren van tevredenheid zich op het waarderen en dankbaar zijn voor wat er wel is. Dit omvat het erkennen van de positieve aspecten van het leven, hoe klein ze ook lijken, en het koesteren van gevoelens van dankbaarheid en voldoening. Het betekent niet dat men geen streven naar verbetering of groei meer heeft, maar eerder dat men in staat is om in het huidige moment vrede en vreugde te vinden, ongeacht de omstandigheden. Dit kan ook leiden tot een meer harmonieuze relatie met zichzelf en anderen, aangezien men minder geneigd is om constant naar externe bronnen van vervulling te zoeken.

Het cultiveren van tevredenheid kan worden bevorderd door praktijken zoals mindfulness, meditatie, het bijhouden van een dankbaarheidsdagboek en het cultiveren van een positieve kijk op het leven. Het is een bewuste keuze om zich te richten op wat er wel is en om dankbaarheid te uiten voor de zegeningen van het leven, hoe klein ze ook mogen lijken. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vergeet je naam niet bij je reactie te vermelden
crossmenu