Op deze website lees je wat de school jou te bieden heeft, wat het kost en hoe je je kunt aanmelden.

Blog

verveeld1

WAAROM NOG NAAR SCHOOL? JE KUNT OP INTERNET ZO RIJK WORDEN!

Categorie: |
Jongeren streven vaak naar rijkdom omdat ze geloven dat dit geluk, comfort, vrijheid en status zal brengen. Ze worden blootgesteld aan een cultuur en media die rijkdom en luxe promoten als de ultieme vormen van succes en geluk. Rijkdom wordt geassocieerd met sociale status en respect, betere levenskwaliteit, versterkt zelfvertrouwen en onmiddellijke voldoening. Het is […]
Lees meer
lijken4

EEN BERG VAN 1333 METER HOOG

Gesprek met AI SCIO: Is er ooit een tijd geweest zonder oorlog in de wereld? AI: Er zijn geen bekende periodes in de geschiedenis waarin wereldwijd geen enkel conflict of oorlog plaatsvond. Zelfs in de oudste historische verslagen worden conflicten en oorlogen gedocumenteerd, vaak het resultaat van territoriale geschillen, politieke spanningen, ideologische verschillen, economische belangen […]
Lees meer
levenslange leerders

LEVENSLANGE LEERDERS

Categorie: |
Intueren, een intrigerend begrip dat verwijst naar het vermogen om intuïtief inzicht te verkrijgen, zonder de noodzaak van logische redenering of bewuste analyse. Het is het vermogen om direct te begrijpen, gebaseerd op innerlijke gevoelens, instincten of subtiele signalen die niet altijd expliciet kunnen worden verklaard. Dit intuïtieve weten kan verschillende vormen aannemen, zoals intuïtief […]
Lees meer
onvrede3

ONVREDE AANWAKKEREN IS KWAADAARDIG

Categorie: |
Het grootste gevaar van het aanwakkeren van onvrede is dat het kan leiden tot een vicieuze cyclus van negatieve emoties, verdeeldheid en conflict. Op persoonlijk niveau kan het voortdurend benadrukken van wat ontbreekt of wat niet voldoet leiden tot gevoelens van frustratie, angst, ontevredenheid en zelfs depressie. Op mondiaal niveau kan het aanwakkeren van onvrede leiden […]
Lees meer
afgrond

IN TIJDEN VAN OORLOG EN VERNIETIGING 

AAN DE RAND VAN DE AFGROND, MAAR TOCH EEN SPRONG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN Wat zouden positieve redenen kunnen zijn om de mensheid zichzelf naar de rand van de afgrond te laten brengen? Het lijkt een paradox, maar sommigen zien het als een noodzakelijke schok om een diepgaande verandering teweeg te brengen. Het kan dienen als een […]
Lees meer
leiderschap

WAAR ZIJN DE INSPIRERENDE LEIDERS GEBLEVEN?

Categorie: |
Of trekken zij zich terug in duistere tijden? Maar wat kenmerkt deze duistere periodes eigenlijk? Het zijn tijden van politieke instabiliteit, voortdurende conflicten tussen rivaliserende machtsblokken, economische achteruitgang met een dalende levensstandaard voor velen, religieuze en sociale onrust, beperkte intellectuele vooruitgang en sociale ongelijkheid. Dus, ja, we leven inderdaad in zeer duistere tijden, vooral als […]
Lees meer
het woord intuitie en zakenman met de handen op de heupen tegen pijlen die wijzen 1134 51460

EEN MAATSCHAPPIJ ZONDER INTUÏTIE: EEN REFLECTIE OP MOGELIJKE GEVOLGEN

Categorie: |
In het schijnbaar oneindige spectrum van menselijke capaciteiten staat intuïtie prominent, als een stille gids die ons leidt door complexe keuzes en onbekende situaties.  Maar wat als deze innerlijke leidraad afwezig zou zijn in onze samenleving? Hoe zou een maatschappij zonder intuïtie eruitzien? Een kenmerk van zo’n samenleving zou zijn dat beslissingen worden gesmeed uit […]
Lees meer
coopetitie

COÖPETITIE ALS ALTERNATIEF VOOR CONCURRENTIE?

Categorie:
De Amerikanen hebben er een term voor bedacht: coöpetitie, een samenvoeging van ‘cooperation’ en ‘competition’ (samenwerking en concurrentie). Tal van rivalen passen het toe: Apple en Samsung, DHL en UPS, Ford en GM, en Google en Yahoo. Dit is begrijpelijk, want er valt veel voor te zeggen. Lukt het ons nog om op tijd de […]
Lees meer
crossmenu