Op deze website lees je wat de school jou te bieden heeft, wat het kost en hoe je je kunt aanmelden.

COÖPETITIE ALS ALTERNATIEF VOOR CONCURRENTIE?

Door Maarten van Rossum
Categorie:
coopetitie

COÖPETITIE ALS ALTERNATIEF VOOR CONCURRENTIE?

De Amerikanen hebben er een term voor bedacht: coöpetitie, een samenvoeging van ‘cooperation’ en ‘competition’ (samenwerking en concurrentie). Tal van rivalen passen het toe: Apple en Samsung, DHL en UPS, Ford en GM, en Google en Yahoo. Dit is begrijpelijk, want er valt veel voor te zeggen.

Lukt het ons nog om op tijd de wereld te bevrijden van de vernietigende aspecten van competitie en concurrentie?

Volgens de SCIO School voor Intuïtie is dit zeker haalbaar, al zijn er enkele strikte voorwaarden aan verbonden. Eén van deze voorwaarden is het bereiken van innerlijke vrede, een uitdaging waar de school zich actief voor inzet. De andere cruciale voorwaarde heeft te maken met het delen van zowel hulpbronnen als kennis. Door gezamenlijk onze middelen en inzichten te delen, ontstaat er een fundament van vertrouwen en verbondenheid. Dit vertrouwen vormt de onmisbare basis voor rechtvaardigheid in onze samenleving, een vereiste voor vrede, zowel op persoonlijk als mondiaal niveau.

Het is dringend nodig dat we ons losmaken van de gebruikelijke mentaliteit van concurrentie en het commercialiseren van vrijwel alles. In plaats daarvan zouden we moeten streven naar samenwerking en het dienen van het collectieve belang. Het concept van delen kan een krachtig tegengif zijn voor de huidige systemen die ongelijkheid voeden. Deze keuze bevordert niet alleen een eerlijker verdeling van lasten, maar ook gelijkheid en welzijn voor eenieder.

Niettemin mogen we de politieke consequenties van deze keuze niet over het hoofd zien. Het delen van hulpbronnen en kennis vergt een ommekeer in ons denken en handelen. Het daagt de huidige machtsstructuren uit en benadrukt het belang van gemeenschappelijkheid boven individueel gewin. Dit vergt een verandering in beleid en een nieuwe benadering van bestuur die gericht is op het algemeen welzijn.

Om een florerende toekomst tegemoet te gaan, moeten we samenwerken en de wereld redden door het concept van delen te omarmen. Laten we onze hulpbronnen, kennis en vaardigheden met elkaar delen, niet alleen als individuen, maar ook als naties en als mensheid. Hierdoor kunnen we een duurzame en rechtvaardige wereld creëren waarin vrede en welvaart voor een ieder binnen handbereik liggen. Dit is een uitdaging die niet alleen onze overleving verzekert, maar ook ons vermogen om te bloeien als een verenigde, bewuste en rechtvaardige wereldgemeenschap.

Laten we gezamenlijk delen en zo de wereld redden. Coöpetitie is dan een eerste en veelbelovende stap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vergeet je naam niet bij je reactie te vermelden
crossmenu