Op deze website lees je wat de school jou te bieden heeft, wat het kost en hoe je je kunt aanmelden.

Blog

christus

DE GEBOORTE VAN CHRISTUSBEWUSTZIJN IN DE MODERNE TIJD

EEN GIDS VOOR INNERLIJKE GROEI EN VERBINDING Het concept “Christusbewustzijn” is geen specifiek wetenschappelijk begrip, maar eerder een term die voorkomt in esoterische, spirituele en mystieke tradities. Wetenschap, als een systematische methode om de natuurlijke wereld te onderzoeken, richt zich doorgaans op meetbare en observeerbare fenomenen en is niet ontworpen om spirituele of religieuze concepten […]
Lees meer
pest

DE PEST WAS OOIT EEN MYSTERIE: DURF MET SCIO ONGEWONE HYPOTHESES TE VERKENNEN

Categorie:
“Eeuwenlang teisterden de pest en andere besmettelijke ziekten de mensheid, tot we inzicht kregen in de onzichtbare wereld van micro-organismen. Er zijn gegronde redenen om aan te nemen dat er nog meer verborgen werelden zijn die een grote, zij het nog onbekende, invloed uitoefenen op ons dagelijkse leven.  Veel van wat zich om ons heen […]
Lees meer
mysterie

INTUÏTIE IS GEEN GEHEIMZINNIGE KRACHT DIE DOOR EEN OF ANDERE MYSTIEKE ERVARING TOT JE KOMT

“Er bestaat een universele, intelligente levenskracht die je in iedereen en alles aantreft. Je vindt haar in ieder van ons terug als een ondoorgrondelijke wijsheid, een innerlijk weten. We hebben toegang tot deze fantastische bron van kennis en wijsheid middels onze intuïtie, en innerlijke gevoel dat op elk moment van de dag aangeeft wat juist […]
Lees meer
elftal

VOETBALELFTALLEN VOOR INTUÏTIE

Categorie: |
‘Van afhankelijke patiënt naar gretige leerling’ is een van SCIO’s leidende motto’s, en het lijkt er sterk op dat intuïtie daadwerkelijk de aandacht van mensen trekt.  Het is duidelijk dat we ons in een tijd bevinden waarin de drang naar kennis en inzicht voorbij de rationele grenzen van de denkgeest gaat. In een wereld die […]
Lees meer
haat

STEEDS MEER OORLOG EN HAAT: WAT GEBEURT ER TOCH?!

In de diepste duisternis ligt vaak de kiem van een naderende transformatie, een thema dat zowel in de oosterse als westerse filosofie en wijsheidstradities wordt onderstreept. In de oosterse filosofie, met name in het boeddhisme, wordt de notie van “duisternis” vaak geassocieerd met lijden en onwetendheid. Boeddha leerde dat lijden ontstaat uit verlangen en onwetendheid. […]
Lees meer
crossmenu