Op deze website lees je wat de school jou te bieden heeft, wat het kost en hoe je je kunt aanmelden.

INTUÏTIE IS GEEN GEHEIMZINNIGE KRACHT DIE DOOR EEN OF ANDERE MYSTIEKE ERVARING TOT JE KOMT

Door Maarten van Rossum
mysterie

INTUÏTIE IS GEEN GEHEIMZINNIGE KRACHT DIE DOOR EEN OF ANDERE MYSTIEKE ERVARING TOT JE KOMT

“Er bestaat een universele, intelligente levenskracht die je in iedereen en alles aantreft. Je vindt haar in ieder van ons terug als een ondoorgrondelijke wijsheid, een innerlijk weten. We hebben toegang tot deze fantastische bron van kennis en wijsheid middels onze intuïtie, en innerlijke gevoel dat op elk moment van de dag aangeeft wat juist en echt is. 

Veel mensen die niet gewend zijn bewust naar hun intuïtie te luisteren denken dat het om een geheimzinnige kracht gaat die je middels een of andere mystieke ervaring zou toevallen. In werkelijkheid is onze intuïtie een heel praktisch, alledaags hulpmiddel dat we altijd kunnen gebruiken bij de beslissingen en uitdagingen van ons dagelijks leven.

In veel beschavingen, waaronder die van de meeste inheemse volken op de wereld, wordt intuïtie erkend, geëerd en gerespecteerd als een natuurlijk een belangrijk aspect van het leven. Ieder moment van het dagelijks bestaan laat men zich leiden door een sterk gevoel van verbondenheid met de creatieve kracht van het universum. 

Deze gemeenschappen kennen indrukwekkende rituelen waarbij wordt vergaderd, gezongen en gedanst, dromen en verhalen worden verteld en visioenen opgewekt, alles ter bevordering van het contact met de innerlijke werelden van intuïtie. Het individu in een dergelijke cultuur leert te vertrouwen op zijn eigen innerlijke waarheid en haar als een wijze les aan anderen door te geven. De verbondenheid tussen al wat leeft is voor hem heel wezenlijk.

Daarentegen weigert onze westerse beschaving de waarde of zelfs maar het bestaan van intuïtie te erkennen. We respecteren, eerbiedigen en ontwikkelen het rationele aspect van onze natuur. De intuïtieve kant hebben we, in ieder geval tot voor kort, altijd genegeerd of naar beneden gehaald.

Ons schoolsysteem weerspiegelt en versterkt deze neiging. Het richt zich bijna uitsluitend op de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens van onze linkerhersenhelft. De intuïtieve, holistische, creatieve capaciteiten van de rechterhersenhelft verwaarloost het over het algemeen.

Het rationele brein is als een computer – het verwerkt de binnengekomen prikkels en trekt logische conclusies, gebaseerd op deze informatie. Het is beperkt; het kan alleen die gegevens verwerken die het rechtstreeks doorkrijgt uit de buitenwereld, via de zintuigen.

Daarentegen lijkt de intuïtieve denkgeest toegang te hebben tot een oneindige voorraad informatie, waaronder gegevens die we niet verkregen hebben uit persoonlijke ervaring. Hij lijkt te kunnen putten uit een enorme opslagplaats van kennis en wijsheid – het universele denkvermogen.

Als we leren op dit kompas te vertrouwen krijgt ons bestaan iets soepels en gemakkelijks. Ons leven en onze gevoelens en handelingen verweven zich harmonieus met die van anderen om ons heen.

Het is het beste om logica en intuïtie, linker- en rechterhersenhelft met elkaar in balans te brengen”. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vergeet je naam niet bij je reactie te vermelden
crossmenu