Op deze website lees je wat de school jou te bieden heeft, wat het kost en hoe je je kunt aanmelden.

DE GEBOORTE VAN CHRISTUSBEWUSTZIJN IN DE MODERNE TIJD

Door Maarten van Rossum
christus

DE GEBOORTE VAN CHRISTUSBEWUSTZIJN IN DE MODERNE TIJD

EEN GIDS VOOR INNERLIJKE GROEI EN VERBINDING

Het concept “Christusbewustzijn” is geen specifiek wetenschappelijk begrip, maar eerder een term die voorkomt in esoterische, spirituele en mystieke tradities. Wetenschap, als een systematische methode om de natuurlijke wereld te onderzoeken, richt zich doorgaans op meetbare en observeerbare fenomenen en is niet ontworpen om spirituele of religieuze concepten te beoordelen. Daarom heeft de wetenschap geen specifieke verklaring voor of onderzoek gedaan naar het concept van christusbewustzijn.

SCIO school voor Intuïtie heeft nu juist de ambitie wetenschap en spiritualiteit met elkaar te verbinden. Vandaar deze verkenning van het begrip. 

In de intellectuele corridors van esoterische en spirituele wetenschappen (ja, die zijn er echt!) ontvouwt zich wel degelijk het concept “christusbewustzijn.” Dit onderzoek, diep geworteld in mystiek en individuele transformatie, nodigt uit tot een grondige analyse van het innerlijke zelf. Hier wordt christusbewustzijn gezien als universeel bewustzijn, een verhoogde bewustzijnsstaat, doordrenkt met spirituele verlichting. Zij transcendeert de begrenzingen van individualiteit en manifesteert zich in alle facetten van het bestaan.

Christusbewustzijn onttrekt zich aan religieuze beperkingen. Ondanks de christelijke connotaties van het woord “christus,” overstijgt het dogma’s en doctrines. Het is eerder een ‘state of mind’ die bruggen slaat tussen diverse religieuze en mystieke tradities, als een universele melodie, die resoneert met elke gelovige ziel.

In deze verkenning wordt Jezus Christus niet alleen opgevat als een historische figuur, maar als een archetype van het hoogste bewustzijn, dat een individu kan bereiken. Christusbewustzijn belichaamt tijdloze kwaliteiten van liefde, mededogen, vergeving en verbondenheid, zoals geprojecteerd door Jezus naar de wereld.

Het streven naar christusbewustzijn vormt een intieme reis van persoonlijke transformatie en spirituele groei. Het vereist een diepgaand begrip van het innerlijke zelf, het overstijgen van egoïsme en het cultiveren van liefdevolle vriendelijkheid en mededogen jegens anderen.

Het hart van christusbewustzijn omvat een gevoel van eenheid met het goddelijke, waarbij dualiteit wordt doorbroken en de innerlijke goddelijkheid in alle wezens wordt onthuld. Het vertegenwoordigt een terugkeer naar de essentie van het goddelijke zelf, een herinnering aan onze verbondenheid met het universum.

Beoefeningen zoals meditatie, contemplatie en dienstbaarheid fungeren als instrumenten op deze innerlijke verkenning. Ze openen de deuren naar een ruimer bewustzijn, voorbij de oppervlakkige lagen van het zelf.

Christusbewustzijn is een universele oproep tot het integreren van liefde, compassie en begrip in ons dagelijks leven, ongeacht onze specifieke religieuze overtuigingen. 

Laten we deze wetenschappelijke reis omarmen en ons laten leiden door het licht van christusbewustzijn op onze ontdekkingsreis naar innerlijke verlichting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vergeet je naam niet bij je reactie te vermelden
crossmenu