Op deze website lees je wat de school jou te bieden heeft, wat het kost en hoe je je kunt aanmelden.

EEN BERG VAN 1333 METER HOOG

Door Maarten van Rossum
lijken4

EEN BERG VAN 1333 METER HOOG

Gesprek met AI

SCIO: Is er ooit een tijd geweest zonder oorlog in de wereld?

AI: Er zijn geen bekende periodes in de geschiedenis waarin wereldwijd geen enkel conflict of oorlog plaatsvond. Zelfs in de oudste historische verslagen worden conflicten en oorlogen gedocumenteerd, vaak het resultaat van territoriale geschillen, politieke spanningen, ideologische verschillen, economische belangen en etnische of religieuze spanningen.

SCIO: Hoeveel mensenlevens hebben de beide wereldoorlogen gekost?

AI: De Eerste Wereldoorlog eiste 16 miljoen levens, zowel militairen als burgers. De Tweede Wereldoorlog kostte tussen de 70 en 85 miljoen levens. Dus als je de beide wereldoorlogen als één oorlog beschouwt, zijn dat ongeveer honderd miljoen doden.

SCIO: Dat is een berg lijken met een basis van 1 hectare en een hoogte van ongeveer 1333 meter. De wereld, de samenleving wordt bepaald door de relaties tussen mensen. Mee eens?

AI: Ja, absoluut. Menselijke relaties vormen de kern van sociale structuren, culturele normen, economische systemen, politieke besluitvorming en nog veel meer aspecten van het menselijk bestaan.

SCIO: En de relatie tussen mensen wordt bepaald door de interne gesteldheid van individuen. Mee eens?

AI: Ja, inclusief hun emoties, overtuigingen, waarden, persoonlijkheidskenmerken en ervaringen.

SCIO: Dus de wereld, de samenleving, de maatschappij wordt bepaald door de interne gesteldheid, het denken, van individuele mensen. Daarom zit de redding, de bevrijding in een revolutionaire verandering in het denken van mensen. Mee eens?

AI: Ja, maar veranderingen in het denken van individuen worden vaak beïnvloed door externe factoren, zoals educatie, cultuur, economische omstandigheden en politieke systemen. Daarom is een holistische benadering nodig, waarbij zowel interne als externe factoren worden aangepakt om positieve veranderingen in de wereld te bewerkstelligen.

SCIO: Maar die externe factoren zijn nu juist het resultaat van het denkproces van mensen! Daarom lukt het nog steeds niet om oorlogen te voorkomen. En daarom is er maar één revolutie nodig en dat is die in het denken van mensen. Mee eens?

AI: Ja, in zekere zin wel. Echter, het proces van verandering is complex. Daarom is een evenwichtige benadering nodig, waarbij zowel interne als externe factoren worden aangepakt om een positieve impact te hebben op de wereld.

SCIO: Mee eens, maar het één komt voor het ander. Eerst een diepgaande interne verandering en dan de externe factoren aanpakken die zorgen voor vrede in plaats van voor oorlog. 

AI: Ja, dat is een geldige benadering. Wanneer individuen innerlijke vrede, compassie en begrip cultiveren, kunnen ze effectiever bijdragen aan het creëren van een vreedzamere wereld.

SCIO: Dan is een berg lijken van 1333 meter hoog iets onvoorstelbaar afschuwelijks uit het verleden. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vergeet je naam niet bij je reactie te vermelden
crossmenu