Op deze website lees je wat de school jou te bieden heeft, wat het kost en hoe je je kunt aanmelden.

WAAROM NOG NAAR SCHOOL? JE KUNT OP INTERNET ZO RIJK WORDEN!

Door Maarten van Rossum
Categorie: |
verveeld1

WAAROM NOG NAAR SCHOOL? JE KUNT OP INTERNET ZO RIJK WORDEN!

Jongeren streven vaak naar rijkdom omdat ze geloven dat dit geluk, comfort, vrijheid en status zal brengen. Ze worden blootgesteld aan een cultuur en media die rijkdom en luxe promoten als de ultieme vormen van succes en geluk. Rijkdom wordt geassocieerd met sociale status en respect, betere levenskwaliteit, versterkt zelfvertrouwen en onmiddellijke voldoening. Het is begrijpelijk, maar het is ook belangrijk om andere waarden te omarmen.

Het woord “vervulling” verwijst naar het gevoel van volledigheid, en diepe tevredenheid, dat voortkomt uit het bereiken van iets dat als waardevol en zinvol wordt beschouwd. Het kan verwijzen naar het bevredigen van verlangens, het bereiken van doelen, het realiseren van dromen, het ervaren van diepe verbondenheid met anderen, of het vinden van betekenis en doel in het leven. Vervulling impliceert een gevoel van innerlijke tevredenheid en voldoening dat niet afhankelijk is van externe omstandigheden, maar eerder voortkomt uit een gevoel van heelheid en authenticiteit. Het streven naar vervulling kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van individuele waarden, overtuigingen en doelen, en kan zowel materiële als immateriële aspecten van het leven omvatten.

Zingeving is belangrijk omdat het ons leven richting en betekenis geeft. Het geeft ons een doel om voor te leven en helpt ons betekenisvolle relaties op te bouwen. Zingeving biedt veerkracht in moeilijke tijden en draagt bij aan ons gevoel van vervulling en tevredenheid. Het stimuleert ook persoonlijke groei en ontwikkeling. In essentie maakt zingeving ons leven de moeite waard en draagt het bij aan ons welzijn en geluk.

Maatschappelijke structuren en activiteiten die ware vervulling het meest tegenhouden, zijn vaak gericht op externe doelen zoals winstmaximalisatie, materiële welvaart en competitie. Voorbeelden hiervan zijn onder meer een cultuur van materialisme en consumentisme, prestatiedruk, een competitiecultuur, nadruk op individualisme en een overmatige focus op werk.

Jongeren willen vaak snel rijk worden vanwege de associatie met geluk en status. Maar ware vervulling komt niet alleen uit materiële welvaart. Maatschappelijke structuren gericht op externe doelen belemmeren vaak deze vervulling. Het bevorderen van innerlijke welzijn en verbondenheid kan hierbij helpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vergeet je naam niet bij je reactie te vermelden
crossmenu